15. Medikal Fizik Derneği Kongresi 1.Gün

15. Medikal Fizik Derneği Kongresi 1.Gün

Medikal Fiziğin Güncel Durumu ve Özlük Hakları Radyoterapi Görüşü Bahar Dirican
Medikal Fiziğin Güncel Durumu ve Özlük Hakları Mustafa Demir
Medikal Fiziğin Güncel Durumu Ve Özlük Hakları Radyoloji Görüşü Ayşegül Yurt
SPECT/BT Meral Değer
Radyoterapi Teknikleri Onur Has
IGRT’de Kalite Kontrol Hilal Acar
SBRT Clinical Protocols: Treatment Planning and Delivery Considerations Kamil M. Yenice
PET-BT Leyla Poyraz
PET/MRI Nükleer Tıp Bakış Açısı Ömer Demirkaya
Optimizing the Dose Fractionation Schedule Thomas Bortfeld
Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği ve Son Gelişmeler Ergin Atalar
Radyasyondan Korunma Prensipleri ve Yönetmelikler Emin Güngör
Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı Gülbin Dural
Tedaviplanlama Sistemlerinde Kalite Kontrol Fadime Alkaya
Monte Carlo Simulasyonu Kullanılarak Fotonların Su ve Yapay Beden Sıvısında Etkileşim Tesir Kesitleri ve Kütle Soğurma Katsayılarının Hesaplanması Tahir Çakır
Tedavi Planlama Sistemi Doz Hesap Algoritmasınin Farklı Yoğunluk ve Geometrideki Akciger Inhomojenite Ortamında Monte Carlo Yöntemi ile Verifikasyonu Boran M. Güngör
Solunum Hareketli Fantom Kullanılarak Gated Tedavi Tekniğinin Geometrik ve Dozimetrik Doğrulanması Cemile Ceylan
Prostat Kanseri Hastalarına Ultrason Görüntüsü Eşliğinde Fraksiyone Imrt/vmat Tedavisi Yapmak Mümkün Müdür? Bora Taş
VMAT tedavi planlarında linak-tabanlı hatalara karşı hastaya özel QA sonuçlarının hassasiyeti ve gamma analizi ile DVH korelasyonunun değerlendirilmesi Hande Baş Ayata
Baş Boyun Kanserlerinde Adaptif Radyoterapi Yonca Yahşi
Farkli In-vivo Dozimetri Teknikleri ile Farklı Imrt Tekniklerinde Integral Doz Tayini Ramiser Tanriseven
6 MV-X filtreli ve filtresiz ışınlarda, küçük alan output düzeltme faktörünün Monte Carlo yöntemi ile hesaplanması Doğukan Akçay
Bilgisayar Tomografi Doz Ölçümlerinde Termolüminesans Dozimetre (TLD) Yöntemi ile Fantom Boyutunun ve Geometrisinin Doza Etkisinin İncelenmesi Gülşah Koca
Opere Prostat Kanserli Hastaların Risk Altındaki Organ Dozlarının Planlama ve “Cone Beam” Bilgisayarlı Tomografi̇ Doz Hesaplamalarıyla Karşılaştırılması Murat Köylü
Post-tracer Dosimetry of Lu-177-DKFZ-617 Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) Inhibitor In patients with Castration Resistant Prostate Cancer Mohammad Abuqbeitah
İzmir İlinde Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerinin Radon Dağılım Haritalarının Oluşturulması Türkan Özbay
Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177Lu-DKFZ-617 (177Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Nami Yeyin
Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı
Quantitative Imaging with Y-90 Bremsstrahlung SPECT (Single Positron Emission Computed Tomography) Seval Beykan
Hipertiroidi Hastalarinin Radyoiyot (i-131) ile Tedavisinde Radyoiyodun Effektif Yarılanması ve Vücutta Kalış Süresinin Belirlenmesi Özlem Yıldırım
Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Rukiye Çakır Haliloğlu
Radyofarmasötiklerden Yayılan Radyasyonun Zamana ve Mesafeye Bağlı Değişiminin İncelenmesi Arzu Coşkun

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirkalimba kalimba tr kalimba nedir kalimba dersleri kalimba notaları mbira kalimba tabs kalimba türkiye kalimba türkçe kalimba satın al gecko kalimba ucuz kalimba al kalimba al gecko kalimba satın al kalimba kolay parçalar kalimba kalimba kalimba kalimba kalimba kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba satın al kalimba satın al kalimba satın al kalimba satın al kalimba satın al ucuz kalimba ucuz kalimba ucuz kalimba ucuz kalimba ucuz kalimba ucuz kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba kalimba kalimba tr kalimba notaları kalimba notaları kalimba notaları kalimba notaları kalimba notaları kalimba al kalimba al kalimba al kalimba al