15. Medikal Fizik Derneği Kongresi 2.Gün

15. Medikal Fizik Derneği Kongresi 2.Gün

Tedavi Planlama Sistemlerinde Kullanılan Algoritmalar Cemile Ceylan
Radyoiyot (I-131) Dozimetrisi Türkay Toklu
Lu-177 Dozimetrisi (Peptid Reseptör Radyonüklid Tedavisinde) Türkay Toklu
Radyomikroküre Tedavisinde Dozimetri Mustafa Demir
Monte Carlo (klinik) Uygulamaları Emin Tavlayan
Kritik Organları Konturlamanın Önemi Gökhan Özuynuk
Multi-Criteria Plan Optimization (MCO) Thomas Bortfeld
Practical Methods for Assessing Image Quality in Diagnostic Radiology Nicholas Marshall
IGRT’de Radyolojik Anatomi ve Referans Noktaların Belirlenmesi Musa Koçak
Characterization of System Imaging Performance in Conventional Mammography and Digital Breast Tomosynthesis Nicholas Marshall
Dünden Bugüne BT Sistemleri ve Türkiyedeki Durum Tolga İnal
Radyolog Gözüyle Medikal Fizikçi Kaan Ataç
Radyasyon Kazaları Songül Karaçam
Radyasyon Zırhlama Mehmet Tombakoğlu
Performance study of a fan beam collimator for a multi- modality small animal imaging device Sabbir Ahmed
Design of a virtual model of a hand-held Germanium detector and a voxelized ICRP whole body phantom: A Monte Carlo study Sabbir Ahmed
Bilgisayarlı Tomografiyle Yapılan Çift Fazlı Abdomen İncelemelerinde Otomatik Tüp Akımı Modülasyonu Tekniğinin Hasta Dozu ve Görüntü Kalitesi Üzerine Etkileri İsmail Özsoykal
Filtresiz Enerjilerde Doz Hesaplama Kernel Parametrelerinin Derinlik Bağımlılığının Azaltılması Mehmet Ertuğrul Ertürk
IMRT Tekniğinde Farklı Enerji Kullanımına Bağlı Klinik Avantajların Biyolojik Modellerle (TCP,NTCP) İncelenmesi İlker Çatan
KiloVolt Geniş Huzmeli Bilgisayarlı Tomografi Cihazının Dozimetrik Ölçümleri için Fantom Tasarımı Gülşah Koca
Konformal ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi teknikleri ile yapılan meme ışınlamalarında fetus dozunun araştırılması Akın Öğretici
Radyolojik incelemelerde fetus dozu değerlendirmesi Songül Karaçam
Solunum Kontrolü (DIBH) Eşliğinde VMAT Tekniği Kullanılarak Yapılan Akciğer Stereotaktik Radyoterapisinin Farklı Cihaz ve Teknikler Kullanılarak Karşılaştırılması Namık Kayalılar
Tüm Cilt Işınlamasında Tomoterapi Kullanılabilir mi? Tüm Cilt Elektron Işınlaması(TSEI) ve Tomoterapi İle Tüm Cilt Helikal Işınlama(TSHI) Tekniklerinin Anatomik Fantomda Dozimetrik Karşılaştırılması Murat Köylü
Onyx34 sıvı embolizan ajanın filtresiz foton ışınlarında doz dağılımına etkisinin Monte Carlo tekniği ile incelenmesi Doğukan Akçay
Monte Carlo modeling of a conventional x-ray computed tomography scanner for gel dosimetry purposes Asghar Mesbahi
İntrakranyal Yerleşimli Tümörlerin CyberKnife ile Tedavisinde Göz Lensi ve Tiroid Dozlarının Araştırılması Necla Kurt
Pretherapeutic Bone Marrow And Lesion Absorbed Dose Determination Using Different Dosimetry Models In Management of Metastatic Differentiated Thyroid Cancer Mohammad Abuqbeith
Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi Recep Kandemir
Meme Kanseri Teşhisi ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının ROC (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi ile Değerlendirilmesi Halit Demir
Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi:’Ne Umduk,Ne Bulduk?’ Serdar Sedat Işık

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirkalimba kalimba tr kalimba nedir kalimba dersleri kalimba notaları mbira kalimba tabs kalimba türkiye kalimba türkçe kalimba satın al gecko kalimba ucuz kalimba al kalimba al gecko kalimba satın al kalimba kolay parçalar kalimba kalimba kalimba kalimba kalimba kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba tr kalimba satın al kalimba satın al kalimba satın al kalimba satın al kalimba satın al ucuz kalimba ucuz kalimba ucuz kalimba ucuz kalimba ucuz kalimba ucuz kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba gecko kalimba kalimba kalimba tr kalimba notaları kalimba notaları kalimba notaları kalimba notaları kalimba notaları kalimba al kalimba al kalimba al kalimba al